Przystąpienie do EPA

Na początku listopada 2015 European Parking Association (EPA)- organizacja zrzeszająca branżę parkingową na terenie Unii Europejskiej podjęła decyzję o przyjęciu Polskiej Organizacji Branży Parkingowej do grona instytucji zrzeszonych.