Nowy Zarząd Polskiej Organizacji Branży Parkingowej

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Organizacji Branży Parkingowej (POBP), które odbyło się 15 maja, wybrano zarząd na kolejną, dwuletnią kadencję. Wybrano Zarząd w składzie: Maciej Mosiej, Prezes Zarządu (Interparking), Paweł Olczak, Wiceprezes Zarządu (City Parking Group), Maciej Zawadzki, Wiceprezes Zarządu (Apcoa). 

Jednocześnie dziękujemy Michałowi Wiklińskiemu za dotychczasowe zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju branży parkingowej w Polsce.

 

 

 

 

(fot. Hans, Pixabay)