Apel POBP do ministra Adamczyka

W obliczu sytuacji jaka miała miejsce w radomskiej strefie płatnego parkowania oraz niedawnego raportu Najwyższej Izby Kontroli, wystąpiliśmy z apelem do pana ministra Andrzeja Adamczyka o wprowadzenie zmian w ustawie o drogach publicznych.