Apel POBP w związku z epidemią koronawirusa

Warszawa, 23 marca 2020 r.

 

Apel Polskiej Organizacji Branży Parkingowej

w związku z epidemią koronawirusa

 

W obliczu wprowadzonego na terenie Polski stanu epidemii zwracamy się z apelem do partnerów biznesowych branży parkingowej o solidarność w tym czasie kryzysu. 

Bez wątpienia pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 jest przejawem siły wyższej. Nadzwyczajnym i nagłym, niemożliwym do przewidzenia zdarzeniem zewnętrznym, którego skutkom jako profesjonalne podmioty nie mogliśmy zapobiec. Bezprecedensowy spadek liczby pojazdów parkujących na parkingach prowadzonych przez nas dla zleceniodawców, jak i w imieniu własnym ma drastyczne konsekwencje. Zmniejszenie przychodów z parkowania o 90% – 95% względem stanu sprzed epidemii stawia pod znakiem zapytania nasze dalsze istnienie. 

Trudna sytuacja w której się wszyscy znajdujemy dotyka wiele sektorów gospodarki i każdy z nas musi w pewnym stopniu ponieść tego koszty. Szczególnie apelujemy o elastyczność:

  • w podejściu do kwestii natychmiastowego obniżania kosztów naszych usług na prowadzonych przez nas parkingach (strefach płatnego parkowania, parkingach przy centrach handlowych, sklepach, obiektach biurowych, szpitalach i lotniskach),
  • w wymogu uiszczania czynszu stałego w dzierżawionych przez nas obiektach.

Zwracamy uwagę, że tylko dzięki wykazanej dziś wzajemnej wyrozumiałości będziemy mogli dalej świadczyć wysokiej klasy usługi parkingowe po wznowieniu działalności przez szereg zawieszonych obecnie obszarów biznesu. Apel kierujemy przede wszystkim w trosce o pracowników naszej branży, którzy stykając się codziennie z dziesiątkami osób i ryzykując zdrowiem swoim i swoich bliskich w dalszym ciągu pracują realizując usługi na rzecz naszych klientów.