Zawieszanie poboru opłat w SPP - stanowisko POBP

Warszawa, 18 marca 2020 r.

 

Stanowisko Polskiej Organizacji Branży Parkingowej

w sprawie zawieszania przez samorządy poboru opłat w strefach płatnego parkowania

 

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa jest bardzo trudna, a warunki zmieniają się dynamicznie. Zarówno władze centralne, jak i samorządowe zmuszone są do podejmowania szybkich działań oraz wdrażania rozwiązań, które nie były wcześniej sprawdzone. Nie poddano ich również gruntownym analizom pozwalającym na przewidzenie skutków. Są jednak pewne rzeczy, które dziś wiemy na pewno:

  • W obecnej sytuacji mieszkańcy miast w celu zminimalizowania liczby osób zarażonych powinni ograniczyć wychodzenie z domu.
  • Instytucje publiczne będą potrzebowały znaczących środków na przeciwdziałanie skutkom epidemii, a tym samym na powrót do normalnego funkcjonowania

Jako Polska Organizacja Branży Parkingowej zwracamy szczególną uwagę na to, że zawieszanie przez część samorządów poboru opłat w strefach płatnego parkowania utrudnia realizację obu powyższych postulatów. Ma to związek z następującymi kwestiami:

1. Opłaty wynoszące kilka zł za godzinę parkowania nie uniemożliwiają wjechania i postoju w obrębie strefy płatnego parkowania. Zachęcają jednak aby takie podróże ograniczyć lub całkowicie z nich zrezygnować spełniając tym samym główny postulat polskiego rządu, który ujęto w haśle „Zostań w domu”. 

2. Zawieszenie poboru opłat w strefach płatnego parkowania nie likwiduje problemu, który leżał u podstaw ich stworzenia: dużego popytu na miejsca parkingowe w atrakcyjnych lokalizacjach przy ich niewielkiej podaży. Mimo znacznego zmniejszenia indywidualnego ruchu kołowego po ogłoszeniu pandemii, są miejsca w miastach w których ruch samochodowy jest wciąż bardzo wysoki. Normalne funkcjonowanie strefy płatnego parkowania gwarantuje, że miejsca postojowe dla osób najbardziej potrzebujących w takich miejscach na pewno będą dostępne.

3. Nie ma pewności, że po zawieszeniu poboru opłat, z bezpłatnego parkowania w strefach korzystać będą wyłącznie te osoby do których to uprawnienie w zamyśle władz jest skierowane. Może to być również forma zachęty dla osób mających możliwość np. pracy zdalnej, aby zdecydowały się na przyjazd samochodem do centrum miasta mimo iż nie ma takiej konieczności.

4. Nieprzekonujący jest również argument o zawieszaniu poboru opłat w strefach z powodu braku możliwości odpowiedniej dezynfekcji parkomatów. Ryzyko związane z korzystaniem z nich podobne jest bowiem do tego, które należy podjąć robiąc zakupy np. w sklepie spożywczym, co wiąże się z koniecznością fizycznego kontaktu z klamkami, terminalami płatniczymi lub sklepowymi koszykami. W takich sytuacjach powszechnie rekomendowane jest stosowanie rękawiczek ochronnych, częste mycie rąk i możliwie regularna dezynfekcja poszczególnych elementów i urządzeń. Co więcej, aplikacje umożliwiające mobilne płatności za parkowanie dostępne są w niemal wszystkich polskich miastach. Ich stosowanie przez kierowców pozwoliłoby również, np. przy pozytywnym wyniku danej osoby w teście na obecność koronawirusa, łatwiej prześledzić jej aktywność w minionych dniach, a tym samym uchronić więcej osób przed potencjalnym zarażeniem.

Nie należy też zapominać o tym, że w tym trudnym okresie w jakim się wszyscy znajdujemy, samorządy potrzebować będą ogromnych środków na funkcjonowanie wielu kluczowych dla mieszkańców instytucji. Nikt na dzisiaj nie jest w stanie przewidzieć jak długo potrwa obecna sytuacja i kiedy samorządy „zamrażające” swoje strefy będą mogły odzyskać utracone w ten sposób przychody, które mogłyby wykorzystać na pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem społecznych potrzeb. Należy też wziąć pod uwagę moment, w którym opłaty będzie trzeba przywrócić, a to wówczas nie będzie dla samorządów sprawą łatwą.  Dowodem na to może być temperatura obecnie trwającej dyskusji lub ta, która odbyła się po ostatniej zmianie ustawy o drogach publicznych.

Jako Polska Organizacja Branży Parkingowej uważamy, że samorządy nie powinny podejmować decyzji o zmianach w funkcjonowaniu stref płatnego parkowania pod wpływem emocji, bez dokonania wcześniejszej głębokiej analizy wszystkich potencjalnych zagrożeń i skutków takiego ruchu. Negatywne skutki obecnie podejmowanych działań odczuć mogą zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i finalnie sami mieszkańcy. Strefy płatnego parkowania wzmacniają bowiem budżety samorządów zapewniając im środki niezbędne do realizacji kluczowych działań, również  tych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.