Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa

 Warszawa, 9 kwietnia 2020 r.

 

Stanowisko Polskiej Organizacji Branży Parkingowej w sprawie działań 

zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa

 

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 Polska Organizacja Branży Parkingowej rekomenduje:

• regularne dezynfekowanie urządzeń parkingowych przez operatorów parkingów;

• stosowanie rękawiczek ochronnych przez kierowców korzystających z urządzeń parkingowych;

• tam, gdzie to możliwe regulowanie płatności za parkowanie poprzez aplikacje mobilne lub za pośrednictwem kart płatniczych.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy zarówno operatorów przestrzeni parkingowych, jak i osoby z nich korzystające, o stosowanie się do powyższych zasad.