Walne Zgromadzenie POBP

31 maja w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Organizacji Branży Parkingowej. 

Dziękujemy wszystkim Członkom POBP za czynny udział w spotkaniu.