ESPA - przebieg procesu certyfikacji

European Standard Parking Award (ESPA) jest prestiżową nagrodą, przyznawaną przez European Parking Association za pośrednictwem swoich organizacji krajowych (w przypadku Polski jest to POBP).

Aby poddać parking procesowi certyfikacji ESPA należy:

  • poinformować pisemnie POBP o intencji przeprowadzenia oceny danego parkingu, wskazując dane indentyfikacyjne parkingu oraz wnioskodawcy,
  • wpłacić do POBP darowiznę w wysokości 17.000 zł.

 Po spełnieniu tych warunków Zarząd POBP wyznacza trzech audytorów spośród osób znajdujących się na Liście Audytorów ESPA.

Wybór audytorów dokonywany jest przez Zarząd przy zachowaniu zasady braku konfliktu interesów pomiędzy wnioskodawcą a audytorem.

Zarząd podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody ESPA na podstawie raportu przygotowanego przez audytorów w oparciu o zasady oceny i wytyczne European Parking Association.